ScottUSATO

Scale RC 700

€ 2900

Scale rc del 2016
gruppo sram xx1
Freni XTR
ruote Syncros
telaio Carmonio HMX